Kierunki Zmian
Wprowadzenie
1/2012
1/2011
Redakcja
CRSG - homepage
CRSG - Facebook
Redakcja

redakcja@kierunkizmian.pl

Redaktor naczelny:
Paweł Klimek
pawel.klimek@kierunkizmian.pl

Zespół redakcyjny:
Włodzimierz Durka
Robert Jurszo
Milena Rokiczan
Krzysztof Siewiera
Antoni Sobolewski


Stale współpracują:

Ryszard Czyszkiewicz
Sławomir Doburzyński
Andrzej Łazowski
Marek Molewicz
Jarema Piekutowski
Konrad Wielgoszewski

KIERUNKI ZMIAN:  ISSN 2083-9847

Wydawca:


Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 31/8
70-473 Szczecin
tel: (91) 350 70 90   fax: (91) 350 70 91
sekretariat@crsg.pl
 


 
Wprowadzenie1/20121/2011RedakcjaCRSG - homepageCRSG - Facebook